W chrustach coś huczy i ksyka

Każda okazja, by zorganizować warsztaty ortograficzno-gramatyczne dla dzieci, jest dobra. Tym razem nawiązaliśmy do dwusetnej rocznicy wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Teksty dyktand towarzyszących warsztatom zostały ułożone w oparciu o słownictwo z Ballad i romansów i innych dzieł Mickiewicza. Po dyktandzie zostały omówione nie tylko zawiłości ortograficzno-gramatyczne tekstu, ale też temat Ballad… – dzięki czemu uczestnicy zobaczyli, że obcowanie z poezją może być całkiem przyjemne. Zwycięzcy otrzymali nagrody

Warsztaty poprowadziła dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK, pracownik Katedry Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, specjalista językoznawstwa diachronicznego oraz znawca rozwoju mowy dziecka.

Termin: 26.11.2022 (MBP w Łasinie), 27.09.2022 (GBP w Pływaczewie)