Do wygrania jest 10 półek węgierskich po 30 węgierskich przekładów (zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci). Recenzjami mogą być zarówno utwory słowne, muzyczne, plastyczne, rękodzieło, ale także filmy, zdjęcia etc.

Recenzje należy wysyłać do 31.10.2017 r. – decyduje data stempla pocztowego:

– w wersji elektronicznej na: dkk@instytutksiazki.pl

– w wersji innej niż elektroniczna: Instytut Książki ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 31-148 Kraków

Szczegóły w regulaminie na stronie http://goodbooks.pl/dwa-bratanki, gdzie można także ściągnąć prezentację o literaturze węgierskiej, która pomoże samodzielnie wybrać ciekawe książki do klubu/biblioteki.

Konkurs jest przeznaczony dla bibliotekarzy, moderatorów DKK oraz członków DKK.

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Instytut Książki zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim „Trzy strony”.

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w formie elektronicznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną przez uczniów, rozwój zainteresowania językiem polskim, promowanie twórczości literackiej oraz nowoczesnych sposobów jej rozpowszechniania.

Konkurs skierowany jest do młodych uczestników (do lat 19) i moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z całej Polski. Aby wziąć udział w rywalizacji i zawalczyć o cenne nagrody młodzi autorzy pod okiem opiekunów muszą stworzyć krótkie opowiadania (do 5400 znaków ze spacjami) zainspirowane cytatem z powieści Jądro ciemności Josepha Conrada: „Znałem go o tyle, o ile człowiek może poznać drugiego człowieka”.

Konkurs rozpoczyna się 21 września 2017 roku – od tego dnia opiekunowie mogą zgłaszać uczestników oraz przesyłać gotowe opowiadania. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 7 listopada 2017 roku. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Jury, które wyłoni zwycięzców konkursu w trzech grupach wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat, 16-19 lat. Nagrodę Specjalną otrzyma również opiekun, który zgłosi najwięcej uczestników.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej.

Żródło: instytutksiazki.pl

W konkursie „Klubowicze do klawiatur!” wybieramy najlepszą recenzję nadesłaną przez klubowiczów w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybieramy recenzję roku.Recenzje oceniane są w dwóch kategoriach, recenzje czytelników do ukończenia 18 roku życia (dzieci i młodzież) i od 18 roku życia wzwyż (dorośli).
Nagrody otrzymuje autor recenzji. Za recenzję miesiąca – zestaw nowości ufundowany przez wydawnictwa, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku jest oczywiście niespodzianką.

Wszystkie nagrodzone recenzje zostaną opublikowane na stronie Instytutu Książki. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty i skrótów recenzji publikowanych na stronie.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem, nazwą DKK oraz informacją o kategorii wiekowej recenzenta, należy przesyłać drogą elektroniczną do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
 3. Recenzje oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: a) do ukończenia 18 roku życia i b) od 18 roku życia wzwyż.
 4. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca jak i recenzji roku – wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki
 5. Laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureatów nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 31 stycznia.
 6. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.

Źródło: instytutksiazki.pl

Konkurs na recenzję rysowaną adresowany jest do najmłodszych klubowiczów. Podobnie jak w naszym konkursie „Klubowicze do klawiatur” wybieramy najlepszą recenzję nadesłaną w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybieramy recenzję roku.

Nagrody otrzymuje klub, z którego przesłana została recenzja. Za recenzję miesiąca – zestaw nowości ufundowany przez jedno z wydawnictw, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku jest oczywiście niespodzianką.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs trwa od 1 marca do 31 grudnia danego roku.
 2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem klubowicza, nazwą DKK należy przesyłać drogą elektroniczną (scan w rozdzielczości min. 800×600 w formacie jpg) do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
 3. Recenzje nadsyłane przez koordynatorów umieszczane są na stronie DKK w dziale GALERIA.
 4. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca, jak i recenzji roku – wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki.
 5. Laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureatów nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 31 stycznia.
 6. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.

Żródło: instytutksiazki.pl