Klubowicze do klawiatur!

W konkursie „Klubowicze do klawiatur!” wybieramy najlepszą recenzję nadesłaną przez klubowiczów w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybieramy recenzję roku.Recenzje oceniane są w dwóch kategoriach, recenzje czytelników do ukończenia 18 roku życia (dzieci i młodzież) i od 18 roku życia wzwyż (dorośli).
Nagrody otrzymuje autor recenzji. Za recenzję miesiąca – zestaw nowości ufundowany przez wydawnictwa, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku jest oczywiście niespodzianką.

Wszystkie nagrodzone recenzje zostaną opublikowane na stronie Instytutu Książki. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty i skrótów recenzji publikowanych na stronie.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem, nazwą DKK oraz informacją o kategorii wiekowej recenzenta, należy przesyłać drogą elektroniczną do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
 3. Recenzje oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: a) do ukończenia 18 roku życia i b) od 18 roku życia wzwyż.
 4. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca jak i recenzji roku – wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki
 5. Laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureatów nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 31 stycznia.
 6. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.

Źródło: instytutksiazki.pl

Konkurs na recenzję rysunkową

Konkurs na recenzję rysowaną adresowany jest do najmłodszych klubowiczów. Podobnie jak w naszym konkursie „Klubowicze do klawiatur” wybieramy najlepszą recenzję nadesłaną w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybieramy recenzję roku.

Nagrody otrzymuje klub, z którego przesłana została recenzja. Za recenzję miesiąca – zestaw nowości ufundowany przez jedno z wydawnictw, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku jest oczywiście niespodzianką.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs trwa od 1 marca do 31 grudnia danego roku.
 2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem klubowicza, nazwą DKK należy przesyłać drogą elektroniczną (scan w rozdzielczości min. 800×600 w formacie jpg) do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
 3. Recenzje nadsyłane przez koordynatorów umieszczane są na stronie DKK w dziale GALERIA.
 4. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca, jak i recenzji roku – wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki.
 5. Laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureatów nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 31 stycznia.
 6. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.

Żródło: instytutksiazki.pl

Dwa bratanki – konkurs na recenzję

Konkurs na recenzję jest cześcią akcji „Dwa Bratanki – odkrywamy literaturę węgierską w Polsce” przygotowanej przez Węgierski Instytut Kultury oraz Good Books przy wsparciu Instytutu Książki. Konkurs skierowany jest do członków Dyskusyjnych Klubów Książki oraz bibliotekarzy ze wszystkich szczebli bibliotek publicznych, szkolnych oraz pedagogicznych. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:

 1. Przeczytać i omówić w klubie dowolną książkę węgierską.
 2. Do 20 września 2017 r. przesłać recenzję w dowolnej formie: tekst, video, podcast lub dzieło graficzne/rękodzielnicze inspirowane omówioną książką.
 3. Dla potrzeb niniejszego konkursu recenzją może być:
  • utwór pisany (tekstowy) – w postaci pliku PDF – nie dłuższy niż 1800 znaków ze spacjami,
  • utwór dźwiękowy tzw. podcast w postaci pliku mp3 – nie dłuższy niż 5 minut,
  • utwór audiowizualny (video) – w postaci pliku mpeg, avi lub innym popularnym formacie video,
  • rysunek, rzeźba i obraz wykonany w dowolnej technice, utwór rękodzieła (np. makatka) lub rzemiosła.
 4. Recenzje w formie, o której mowa w pkt. a), b) i c), opatrzone imieniem i nazwiskiem twórcy oraz oznaczeniem utworu literackiego, którego dotyczą, prosimy przesyłać na adres dkk@instytutksiazki.pl z dopiskiem „DWA BRATANKI – KONKURS” do północy 20.09.2017 r. Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i opisane według wzoru: Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa, tytuł i autor recenzowanej książki.
 5. Recenzje w formie, o której mowa w pkt. d), prosimy przesyłać odpowiednio zabezpieczone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków do 20.09.2017 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20.10.2017 r. na stronach Instytutu Książki, Węgierskiego Instytutu Kultury oraz goodbooks.pl. Wręczenie nagród odbędzie się 26.10.2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Książek w Krakowie. Nagrodami za najlepsze recenzje jest 10 węgierskich półek (po min. 25 tytułów) wypełnionych nowościami dla klubu lub biblioteki!

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania tutaj.

Źródło: instytutksiazki.pl