Staropolska na nowo. Sarmackie powroty

Obok mody na słowiańskość coraz liczniejsze są we współczesnej kulturze polskiej nawiązania do tak zwanego sarmatyzmu; tradycja szlachecka wciąż wydaje się żywa, również – co może wydać się zaskakujące – w czasach późnej nowoczesności. Drugi wykład popularnonaukowy z serii przybliżającej dziedzictwo polskiej literatury dawnej dotyczył tych właśnie zagadnień.

Wydarzenie zostało poprzedzone konkursem facebookowym z nagrodami.

Wykład poprowadzili prof. dr hab. Krzysztof Obremski oraz dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK