Mama i ja w DKK

24 maja podczas Bibliotecznego Forum Pomysłów Marzenna Wojnar z GBP w Lubiczu przeprowadziła szkolenie dla moderatorów DKK.

Wielu rodziców dzieci w wieku 2-4 lata miałoby ochotę uczestniczyć w spotkaniach DKK, ale przeszkodą jest kwestia opieki nad dzieckiem. Wielu moderatorów DKK i bibliotekarzy chciałoby zaprosić na klubowe spotkanie dorosłego czytelnika z dzieckiem, ale brakuje im narzędzi i przykładów. Podczas szkolenia chcieliśmy pokazać, w jaki sposób zorganizować takie DKK, i jak sprawić, by w trakcie dyskusji dobrze bawił się rodzic jak i dziecko.