Sierpniowe spotkanie DKK w Filii nr 16 w Toruniu

7.08.2018 odbyło się kolejne spotkanie DKK F.16, tym razem w małym 5 osobowym składzie (wakacje). Omawiano książkę Temat na pierwsza stronę Umberto Eco. Wszyscy stwierdziliśmy, że poruszane tematy takie jak manipulowanie czytelnikiem, produkowanie tzw. fałszywek przez prasę, to tematy niestety nadal aktualne. Dyskusja nad książką przerodziła się w debatę o tym, czy istnieją wolne media, czy media tworzą świat czy też świat tworzy media  oraz o tym, dokąd one zmierzają.

Katarzyna Kowalczyk
moderator DKK F.16 w Toruniu

 

Czy święta, czy wakacje, DKK w F.16 wytrwale dyskutuje